Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

24 août 2011

La 1ère Académie de Photographie à Slemien / Ślemieńska akademia francuska

slem2.jpg

 

21 - 28 juillet

 

Do czwartku gościła w Ślemieniu kilkuosobowa grupa Francuzów – fotografów, którzy biorą udział w międzynarodowej, francusko-polskiej Akademii Fotograficznej. Warsztaty fotograficzne poszerzają zakres współpracy między gminą Ślemień a francuskim regionem Mont Dol. Partnerzy współpracują już w zakresie wymiany kulinarnej i muzycznej.

Francuzi przebywali w Ślemieniu kilka dni, fotografując najpiękniejsze miejsca w okolicy, plenery, zabytki, prowadzili tez sesje zdjęciowe z modelkami w ciekawych miejscach gminy. Z podobną wizyta do Francji uda się grupa ze Ślemienia, a efektem współpracy w ramach Akademii Fotograficznej będzie folder, obrazujący piękno partnerskich regionów.

- Wzajemna promocja poszerzona o polsko-francuski folder obrazujący okolice partnerskich regionów przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności gminy Ślemień we Francji i Europie – mówi Małgorzata Pępek, wójt gminy Ślemień. Dzieje się to tym intensywniej, że za realizacje partnerskich projektów odpowiedzialne są Urząd Gminy Ślemień i wszystkie jednostki podległe, zaś ze strony francuskiej głównie stowarzyszenie powołane do promocji kultury Mont Dol z ogromnym wsparciem tamtejszego samorządu i zaangażowaniem wielu instytucji.

Until Thursday, several people visited Ślemieniu French group -photographers who take part in an internationalFrench-PolishAcademy of PhotographicPhotographic Workshops broaden the scope of cooperation between the municipality and the French regionŚlemień Mont DolThe partners already collaborate in the exchange ofculinary and musical.
The French were in Ślemieniu few days, photographing the most beautiful places in the area, exteriors, monuments, also conductedphoto shoots with models in interesting places of the municipality. A similar visit to France will be a group of Ślemieniaa collaboration between the Academy of Photographic will be a folder, showing thebeauty of the partner regions.
- Mutual promotion extended by Polish-French folder showing theregions around the partner contributes to the municipalities Ślemieńrecognition in France and Europe - says Małgorzata navelMayorŚlemieńIt happens that intense, that for realization of projects in partner are responsible Ślemień Municipal Office and all subordinate units, and mainly from the French association formed to promote theculture of Mont Dol tremendous support from the local government and involvement of many institutions.  Traduction sur l'internet.

 Une réussite pour la 1ère édition de cette académie... malgré une météo défavorable qui n'a pas permis toutes les prises de vue en extérieur.

 

DG6K2420.jpg

Texte et photos extraits du site de la commune partenaire "Slemien", où s'est déroulé le "workshop". 

http://www.slemien.pl/index.php?dzial=aktualnosci&str...

DG6K2582.jpg

Les commentaires sont fermés.